logo ВМК Систем Софт Консулт ООД

 

 

 

За фирмата

Дейност

> Новини >>>

Екип

Клиенти

Партньори

Контакти

 

 
Омекс 2000, дистрибутор на ОмегаСофт за Пловдив, софтуер за заплати, програма за заплати, работна заплата, Омекс Заплати, Омекс Кадри, Омекс Хонорари, личен състав, персонал, ТРЗ правен софтуер, правен справочник, електронен справочник, право, информация, нормативни документи, справочен софтуер антивирусна програма, панда, панда секюрити, вируси финансов софтуер, финанси, счетоводна програма, програма за счетоводство, Ривал ВМК Систем Софт Консулт Пловдив

 

 

 

flag-bg

flag-en

 

 

 

 

 

Юли 2015

БТЛ Индъстрийз АД направи поредна крачка в утвърждаване на дейността си като зелена компания. От този месец служителите на фирмата вече ще получават фишовете си по електронната поща, вместо да бъдат разпечатвани на хартия. Бе внедрен модулът на ОмегаСофт ООД Изпращане на електронни документи, който позволява генериране и изпращане на документ от Омекс® 2000 до e-mail адрес на служителя, за когото се отнася. Файлът може да бъде изпратен до неограничен брой служители само с няколко кликвания на мишката.

 

Април 2015

През последните седмици зачестиха атаки на крипто вируси и множество компютърни системи в световен мащаб бяха засегнати, но благодарение на възможностите на Panda Security всички клиенти на ВМК Систем Софт Консулт бяха успешно защитени и атаките бяха отблъснати. Въпросните криптиращи вируси се разпространяват посредством социални програми, имейли (като прикачен изпълним файл) или използват уязвимости в операционната система и други дупки в сигурността. Благодарение на възможностите за ограничаване и допълнителни рестрикции на BOX продуктите на Panda Security беше осъществен контрол над файловете и програмите,  които могат или не могат да бъдат стартирани на даден компютър.
Единствено Panda Antivirus Pro 2015 разполага с  функцията Application control, която при стартирането на всяка една програма на машината пита дали тя да бъде разрешена или блокирана. В останалите продукти – Panda Internet Security, Panda Global Protection и Panda Gold Protection, има допълнително и функция Data Shield (Щит на данни). Посредством нея се задава предварително кои файлове да бъдат стартирани и от кои програми.

 

Март 2015

В Интендантско обслужване ЕАД – клон Калофер бяха доставени нови компютърни системи с модерен софтуер за обработка на данните. На новите системи успешно бе прехвърлена цялата налична информация.

 

Ноември 2014

Финансово-счетоводният отдел на СОУ „Христо Проданов“ Карлово се обзаведе с нова компютърна система Lenovo и нов софтуер. Цялата налична информация бе запазена и успешно прехвърлена на новите системи. Беше актуализирана програмата за заплати ОМЕКС 2000 с нова версия.

 

Ноември 2014

В кантората на нотариус Тани Рангелов  - 517 в Карлово бяха закупени и инсталирани нови компютърни системи. Това доведе до по-бързо и качествено обслужване на клиентите. Новата техника е с по-висока енергийна ефективност, което доведе до 50% намаление на консумираната електрическа енергия.
Беше направена шифрована връзка с Агенцията по геодезия, картография и кадастър, чрез която посредством електронен подпис за първи път в Карлово могат да бъдат издавани скици на имотите, необходими за извършване на имотни сделки.

 

Октомври 2014

За училището в с. Христо Даново бяха закупени  нови компютърни системи. Счетоводството на ОУ „Ген. Карцов“ вече разполага с Windows 7 Ultimate и нов софтуер. Програмата за заплати ОМЕКС 2000 бе актуализирана с нова версия. На новите системи успешно бе прехвърлена цялата налична информация.

 

Август 2014

Завършена е подмяна на компютърното оборудване в ОУ „Хр. Г. Данов“ с. Розино. Счетоводството на училището се обзаведе с нови компютърни системи с Window 7 Ultimate и нов софтуер. Бяха инсталирани нови версии на програмата за заплати ОМЕКС 2000 с MS SQL 2008. Цялата налична информация бе запазена и успешно прехвърлена на новите системи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омекс 2000, дистрибутор на ОмегаСофт за Пловдив, софтуер за заплати, програма за заплати, работна заплата, Омекс Заплати, Омекс Кадри, Омекс Хонорари, личен състав, персонал, ТРЗ правен софтуер, правен справочник, елект
ронен справочник, право, информация, нормативни документи, справочен софтуер антивирусна програма, панда, панда секюрити, вируси финансов софтуер, финанси, счетоводна програма, програма за счетоводство, Ривал ВМК Систем Софт Консулт Пловдив